Đến cuối năm 2020, nợ xấu của các “ông lớn” ngân hàng đáng ngạc nhiên

Bên cạnh số liệu về lợi nhuận, khi có sự thay đổi lớn so với cuối quý III / 2020, tình hình nợ xấu của các ngân hàng này cuối năm 2020 cũng gây bất ngờ.

Mới đây, 3 ngân hàng lớn là Ngân hàng Viễn thông Việt Nam, Ngân hàng Đại chúng Việt Nam và BIDV đã công bố kết quả hoạt động năm 2020. Ngoài số liệu lợi nhuận, tình hình nợ xấu của các ngân hàng này cũng gây bất ngờ lớn khi thay đổi. Có một sự thay đổi lớn so với cuối quý 3/2020. Bất chấp tác động của Covid-19, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank và Vietcombank cuối năm 2020 thậm chí còn thấp hơn so với cuối năm 2019.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Viễn thông Việt Nam cụ thể chỉ ra rằng, năm 2020 là năm đầu tiên trong vòng 5 năm qua, lợi nhuận của ngân hàng không tăng. Do đó, lợi nhuận của Ngân hàng Viễn thông Việt Nam năm 2020 ước đạt khoảng 23 nghìn tỷ đồng.

Nhưng bất ngờ hơn nữa là lãnh đạo Vietcombank cho biết, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng này đã giảm xuống mức thấp nhất trong lịch sử, và là mức thấp nhất trong ngành, chỉ chiếm 0,6% tổng dư nợ. Trước đó, theo báo cáo tài chính cho quý 3 năm 2020, tính đến tháng 9 năm 2020, tổng số nợ xấu của ngân hàng lên tới 7.884 tỷ Rupiah, chiếm 1,01% dư nợ cho vay của khách hàng, tăng đáng kể so với mức thu hồi 0,79%. Cuối năm 2019.

Ngân hàng Viễn thông Việt Nam cũng cho biết đã tăng mạnh dự phòng rủi ro, đưa tỷ lệ trích lập dự phòng phải thu khó đòi lên 380% vào cuối năm 2020, tức là cứ 100 khoản nợ xấu thì phải trích lập 380 khoản – mức cao nhất trong lịch sử ngân hàng trong quá khứ. Với “tấm đệm” này, các ngân hàng sẽ có khả năng chống chọi tốt hơn với những cú sốc trong tương lai.

Bất ngờ với nợ xấu của ông lớn ngân hàng cuối năm 2020 - Ảnh 1.

Ngân hàng Việt Nam cũng gây bất ngờ khi công bố lợi nhuận trước thuế năm 2020 vượt 164 nghìn tỷ USD và tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh xuống dưới 1% – thấp hơn so với cuối năm 2019.

Trước đó, tính đến tháng 9/2020, tổng số nợ xấu trên bảng cân đối kế toán của Ngân hàng Việt Nam là 17.949 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối quý II và tăng 66% so với đầu năm. Tính đến cuối quý 3 năm 2020, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng là 1,87%, tăng đáng kể so với mức 1,16% vào cuối năm 2019.

Ngân hàng Việt Nam (VietinBank) cũng sẽ thanh lý toàn bộ khoản nợ xấu của VAMC – một con số lớn – hơn 1,3 nghìn tỷ đồng vào năm 2020. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu trên các khoản vay và bảng cân đối kế toán cũng tăng lên, đạt 130%. VietinBank cho biết mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 2% vào năm 2021, trong khi mục tiêu của toàn ngành ngân hàng là kiểm soát dưới 3%.

BIDV không có thông tin chi tiết về số nợ xấu nhưng cho biết là “trong giới hạn cho phép”. Ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát nợ xấu dưới 1,6% vào năm 2021.

Trước đó, theo báo cáo tài chính cho quý 3 năm 2020, tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2020, số dư nợ xấu của BIDV là 21.525 nghìn tỷ rupiah, tăng 10,41% so với đầu năm, chủ yếu do nợ nhóm 5 tăng 26%. 14,315 nghìn tỷ. đồng. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,75% lên 1,88%.

Đối với toàn hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Quốc gia cho biết đến tháng 10/2020, tỷ lệ nợ xấu nội bảng vượt mức 2%, nhưng đây là xu hướng khách quan và tất yếu cho thấy nỗ lực to lớn của ngành ngân hàng. Trong môi trường kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 và khả năng trả nợ của khách hàng ngày càng giảm sút. Nhiều chuyên gia cũng dự đoán, sau khi điều chỉnh chính sách tái cơ cấu nợ và tái cơ cấu nợ, đến năm 2021 nợ xấu của hệ thống ngân hàng sẽ tăng dần.

Tuy nhiên, một số chuyên gia chỉ ra rằng khi nền kinh tế phục hồi, tăng cường mở rộng bảng cân đối kế toán, chất lượng tài sản ổn định thì nợ xấu sẽ không quá nghiêm trọng.

Theo dự báo của SSI Research, bảng cân đối kế toán nợ xấu năm 2021 sẽ không thay đổi so với năm 2020. Tổng số nợ xấu và trái phiếu VAMC của các ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu của SSI sẽ giảm xuống 1,98% vào năm 2021 (từ mức cao nhất là 4,69% vào năm 2015). Trong các nhóm nhỏ hơn trong hệ thống, tỷ lệ này có thể cao hơn. Cần lưu ý rằng do các biện pháp hỗ trợ của Chính phủ, một số rủi ro tín dụng vẫn có thể bị chậm trễ trong việc xác nhận (Thông tư 01).

SSI nhận định rằng khi hầu hết các ngân hàng giải quyết được phần lớn hoặc phần lớn tài sản có vấn đề, hệ thống ngân hàng đang ở trong tình trạng tốt hơn so với chu kỳ tín dụng trước đó. Theo ước tính, tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tài sản có vấn đề sẽ tăng từ 2,48 lần và 2,30 lần trong năm 2015 và 2016 lên 6,67 lần vào năm 2020. Nếu coi nợ tái cơ cấu là tài sản có vấn đề, tỷ lệ này giảm xuống còn 2,6 lần, tương đương với năm 2017.

Tình hình vẫn chưa nghiêm trọng như vậy, vì một phần của khoản vay được cơ cấu lại có thể được thu hồi. Đến năm 2021, các ngân hàng vẫn còn đủ dư địa để phát hành trái phiếu cấp 2.

Gần đây, chính phủ cũng đã đặt ra các mục tiêu cho ngành tiền tệ và ngân hàng, đồng thời chỉ định Ngân hàng Quốc gia giám sát và đánh giá. Trong đó, Chính phủ đặt mục tiêu giảm tỷ lệ nợ khô trên tàu biển vào năm 2021 xuống dưới 3%; tỷ lệ nợ xấu trên bảng cân đối kế toán, nợ xấu đã bán cho VAMC và các khoản nợ đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ (không bao gồm nợ thương mại yếu kém Nợ xấu của ngân hàng, nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ, và theo Thông tư 01/2020 / TT-NHNN, tổng số nợ dưới 5%.

Trả lời