Nhận Token TRT~200 USD và phần thưởng hàng ngày bằng Token TRTL của sàn Maginity

Năm 2017 sàn giao dịch Binance tặng mỗi người tham gia 100 token BNB. Hiện nay giá 1BNB giá 600$, nên những coin, token của sàn rất khó biết sự thay đổi theo thời gian như thế nào! Sàn giao dịch tiền điện tử MGTC tặng 177 token TRLT (200$} Để dành 31/5 khai trương lên sàn trao đổi.

Link ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL

Nếu bạn đăng ký thành công tài khoản trên MGIC Exchange trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký, bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng đăng ký tương đương 200$ với cùng một lượng TRTL trong tài sản phần thưởng bị đóng băng.

Sau khi đăng ký xong vào bấm Home >> Community Rewards kiểm tra có 200$ chưa. Nhớ điểm danh 15 ngày liên tiếp, vào bấm Community Rewards => Earn => Collect nhận thêm 0.5 TRTL mỗi ngày. Yêu cầu KYC rất dễ, vào góc cuối cùng bên phải bấm Account >> Basic information Verification => Chọn Verify điền họ tên đầy đủ (không dấu) và số CMND, Paspor

ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL

Ngoài ra có phần thưởng đăng nhập mỗi ngày, hãy đăng nhập hàng ngày và nhấn vào Community Rewards. nhấn vào Claim Awards để nhận phần thưởng đăng nhập mỗi ngày bằng Token TRTL.

Người dùng sẽ có thể nhận được phần thưởng bằng cách giới thiệu bạn bè.

  • Mời một người bạn mới để nhận phần thưởng trị giá lên đến 200 USDT bằng Token TRTL (chỉ trong thời gian giới hạn).
  • Nếu người mà bạn giới thiệu mời một người bạn mới, bạn sẽ nhận được 100 USDT bằng mã thông báo TRTL (chỉ trong thời gian có hạn).

ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL

Ví dụ:

Ông A mời ông B, ông A sẽ nhận được phần thưởng TRTL trị giá 200 USDT, ông B giới thiệu ông C, ông B sẽ nhận được phần thưởng TRTL trị giá đến 200 USDT và ông A cũng sẽ nhận được phần thưởng TRTL trị giá lên đến 100 USDT.

Trả lời