Doanh thu hơn 1 tỷ USD của Vingroup trong quý đầu năm đến từ những gì?

Trong đó mảng bất động sản đem về 10.656 tỷ đồng, sản xuất đem về 4.814 tỷ đồng, cho thuê bất động sản 1.885 tỷ đồng, hoạt động khác hơn 3.500 tỷ đồng (khả năng là thầu xây dựng)… CTCP Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2021. […]