Tỷ lệ thất nghiệp tiếp tục tăng, tiêu dùng giảm

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đại dịch Covid-19 đã tác động nặng nề, khiến tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm trong quý 1/2021 tăng đến 2,42%. Bên cạnh đó, nhu cầu mua sắm giảm dẫn đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2021 cũng giảm 0,27%. Cụ thể, đại diện Tổng […]