Phiên 28/4: Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 390 tỷ đồng, tập trung “gom” Bluechips

Giao dịch khối ngoại là điểm sáng khi họ tiếp tục mua ròng gần 390 tỷ đồng trên toàn thị trường, lực mua tập trung vào VHM (186 tỷ đồng), STB (139 tỷ đồng), MSN (101 tỷ đồng), NVL (62 tỷ đồng)…Trong đó, nhiều khả năng bên mua có sự đóng góp lớn từ Fubon […]