Làm sao để đảm bảo an toàn cho khách hàng khi gửi tiền tiết kiệm ?

Theo các chuyên gia, người gửi tiền tiết kiệm có thể được bảo vệ tốt nhất nếu ngân hàng và khách hàng tuân thủ các quy trình, quy định về gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Với việc ban hành quy định về tiền gửi tiết kiệm (Thông báo số 48/2018 / TT-NHNN) và tiền […]