Người nhà lãnh đạo Thép Tiến Lên đã bán xong số cổ phiếu trị giá 50 tỷ đồng, sẵn sàng tiền để mua nhà ở

Vị người nhà này chỉ còn giữ lại 80 cổ phiếu lẻ để “có điều kiện dự Đại hội cổ đông hàng năm của công ty”. Ông Nguyễn Vũ Lê, bố ruột của ông Nguyễn Vũ Hồng Anh – Thành viên HĐQT CTCP Thép Tiến Lên (mã chứng khoán TLH) – vừa báo cáo kết […]