SeABank đặt mục tiêu lợi nhuận hơn 2.400 tỷ đồng trong năm 2021

SeABank đặt lợi nhuận trước thuế mục tiêu năm 2021 là 2.414 tỷ đồng, tăng 40% so với năm ngoái. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – SSB) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Năm 2021, ngân hàng đạt mục tiêu tổng tài sản tăng 10% đạt 198.229 tỷ […]