Vì sao Việt Nam lọt Top 10 chỉ số logistics thị trường mới nổi 2021?

Việt Nam đã tăng 3 bậc xếp hạng so với năm 2020, đứng ở vị trí thứ 8 trong top 10 quốc gia đứng đầu bảng Chỉ số Logistics thị trường mới nổi 2021. Theo đó, Quỹ AFC Vietnam Fund đã chỉ ra 4 lý do cho thành tích của Việt Nam. Một lần nữa […]