Nhận Token TRT~200 USD và phần thưởng hàng ngày bằng Token TRTL của sàn Maginity

Nếu bạn đăng ký thành công tài khoản trên MGIC Exchange trong vòng 30 ngày sau khi đăng ký, bạn sẽ có thể nhận được phần thưởng đăng ký tương đương 200$ với cùng một lượng TRTL trong tài sản phần thưởng bị đóng băng. ĐĂNG KÝ NHẬN 200 USDT BẰNG TOKEN TRTL Ngoài ra […]