Ngân hàng nào đang bơm vốn khủng cho 20 công ty chứng khoán margin lớn?

20 công ty chứng khoán được đề cập đã phát sinh vay nợ ngắn hạn với các ngân hàng trong kỳ lên đến 1 triệu tỷ đồng, tương đương với khoảng 45 tỷ USD, gấp 11 lần dư nợ vay ngắn hạn của các công ty chứng khoán… Như VnEconomy thống kê, hơn 30 công […]