MBS: “Margin thị trường chưa đáng lo ngại, VN-Index vẫn nằm trong một sóng lớn”

Đối với việc có một số thông tin cho rằng lượng margin trên thị trường quá lớn, MBS cho rằng, mỗi con số đều có một số mức độ ý nghĩa nhất định và cũng không nên đi đến kết luận dựa trên việc đọc lướt qua một chỉ báo duy nhất. Như với thông […]