Không đâu như ở Hoà Phát: Công ty lãi 13.500 tỷ năm 2020, CEO Trần Tuấn Dương còn bị giảm lương, “mưa” tiền thưởng phải chờ ĐHCĐ

Về cơ bản, lãnh đạo Hoà Phát đi làm không phải vì lương. Báo cáo kiểm toán năm 2020 của Tập đoàn Hoà Phát cho thấy doanh thu và lợi nhuận năm 2020 của tập đoàn lập đỉnh lịch sử, lần lượt đạt 91.279 tỷ đồng và 13.506 tỷ đồng, tăng lần lượt 41% và […]