Đồng đô la tăng, nhưng ghi nhận sự suy giảm lớn nhất trong một tháng

Tin tức về sự ra mắt vắc-xin trong tuần qua, cũng như các cuộc đàm phán thương mại Brexit và tiến bộ về các biện pháp kích thích mới nhất của Mỹ, đã giảm áp lực lên đồng đô la.