Tiêu chín đỏ vườn mà không kịp thu hoạch do thiếu nhân công

Giá hồ tiêu đang phục hồi ở mức cao, trên 70.000 đồng/1 kg khiến nông dân Đắk Lắk đang có vụ thu hoạch mới đầy khởi sắc. Tuy nhiên, các nhà vườn lại đang gặp khó khăn lớn về nhân công thu hái; tiêu chín đỏ cả vườn mà không kịp thu hoạch. Nếu tình […]