Sau 9 tuần tăng, giá dầu đã trở lại mức trước khủng hoảng

Trong bối cảnh được Quốc hội Mỹ xác nhận, do việc cắt giảm sản lượng tự nguyện của Saudi Arabia vượt quá độ sâu cần thiết để giảm bớt lo ngại dư cung, giá dầu đã tăng tuần thứ 9 liên tiếp trong 10 tuần qua.