Sốt đất Quảng Nam, Đà Nẵng: Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai?

Liên tục chốt trên các trang giao dịch online, hội nhóm bất động sản, các sàn giao dịch… đang là thực trạng diễn ra tại thị trường bất động sản Nam Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Ngay khi nhận được thông tin loạt dự án tại TP Đà Nẵng đã được Chính phủ chấp […]