Tiêu điểm xử phạt những ngày cuối năm: Thêm nhiều công ty chứng khoán bị phạt

Có nhiều doanh nghiệp và cá nhân nhận quyết định phạt ngay trước kỳ nghỉ Tết. Tuẩn qua, chỉ có 2 ngày làm việc trước khi các doanh nghiệp và người lao động bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Tuy vậy, chỉ trong 2 ngày trước khi nghỉ Tết, UBCKNN đã công bố nhiều […]

Vì sao doanh nghiệp quay về mô hình cũ sau 1-2 năm đổi mới sáng tạo?

Bàn về vấn đề đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp, các chuyên gia cho rằng, sản phẩm đổi mới sáng tạo cần dễ dàng được chấp nhận, rồi mới tính đến việc đưa công nghệ vào. Tại Tọa đàm về đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức diễn ra trong khuôn […]