Công ty chứng khoán chạy đua tăng vốn đáp ứng “cơn khát” margin trên thị trường

Quy định hiện hành cho phép các CTCK chỉ được phép cho vay không quá 2 lần vốn chủ sở hữu và trên thực tế không ít CTCK đã gần tới ngưỡng giới hạn. Do đó, để đáp ứng nhu cầu cho vay, các CTCK bắt buộc phải tiến hành tăng vốn. Mùa ĐHCĐ đang […]